تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 00 : 47 خصوصی حل نمونه سوالات…
0
19,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوال آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 20 : 51 خصوصی حل نمونه سوال…
3
18,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیست و یکم، «جمع بندی القای الکترومغناطیس»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیست و یکم جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت اول) ویدئو 49 : 50 خصوصی جمع بندی القای الکترومغناطیس (قسمت…
3
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیست و یکم، «مرور و جمع بندی نکات»

بدون امتیاز 0 رای
15,000 تومان
جلسه بیست و یکم مرور و جمع بندی نکات (قسمت اول) ویدئو 00 : 42 خصوصی مرور و جمع بندی…
5
15,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه ششم، «اصول پاسکال،ارشمیدس و برنولی»

بدون امتیاز 0 رای
34,000 تومان
جلسه ششم اصل پاسکال ویدئو 04 : 50 خصوصی فشارسنج ها ویدئو 18 : 41 خصوصی اصل ارشمیدس و فشار…
5
34,000 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه بیستم، «القای الکترومغناطیس فارادی»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه بیستم القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت اول) ویدئو 27 : 49 خصوصی القای الکترومغناطیس فارادی (قسمت دوم) ویدئو 38 :…
4
20,000 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه بیستم، «تکمیل مباحث فصل چهارم»

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه بیستم تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت اول) ویدئو 37 : 45 خصوصی تکمیل مباحث فصل چهارم (قسمت دوم) ویدئو…
3
14,500 تومان

تست و نکته فیزیک یازدهم، جلسه نوزدهم، «سیملوله»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه نوزدهم سیملوله (قسمت اول) ویدئو 48 : 37 خصوصی سیملوله (قسمت دوم) ویدئو 28 : 46 خصوصی
2
18,000 تومان