فیزیک نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیزیک نهم حرکت شناسی (قسمت اول) ویدئو 27: 06 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه 5 فیزیک 9
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «مرور تست های حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم مرور تست های حرکت شناسی ویدئو 40 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 05: 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه دوم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «حرکت شناسی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم حرکت شناسی (قسمت دوم) ویدئو 41: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه سوم فیزیک نهم
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «نیرو»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم نیرو ویدئو 41: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

5,000 تومان