20%
تخفیف

فیزیک 3، فصل سوم ، «نوسان و موج»

بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان

درس اول (نوسان دوره ای) دوره تناوب، بسامد، بسامد زاویه ای رایگان 19:12 پیش نمایش درس دوم (حرکت هماهنگ ساده)…

99,000 تومان