شیمی 3، فصل چهارم، «شیمی،راهی به سوی آینده ای روشن تر»

بدون امتیاز 0 رای
44,550 تومان

درس اول (دستاوردهای مهم شیمی) مقدمه ویدئو 18:03 پیش نمایش درس دوم (آلاینده های هوا) هوای پاک ویدئو 14:44 خصوصی…

44,550 تومان
جلسه پنجم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «فشار مایعات و فشار کل»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار مایعات و فشار کل ویدئو 01 : 29 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «تعریف فشار؛ فشار جامدات»

5.00 1 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم تعریف فشار؛ فشار جامدات ویدئو 06 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه ششم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «مسائل تکمیلی فشار مایعات وفشارکل مشترک»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم مسائل تکمیلی فشار مایعات و فشار کل مشترک ویدئو 57: 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان
جلسه هشتم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال (قسمت دوم) ویدئو 19: 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه هفتم فیزیک1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم فشار، نیرو، وزن مایع و اصل پاسکال ویدئو 02: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «مرور تست های فشار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم مرور تست های فشار ویدئو 16 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

فیزیک نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «مفاهیم اولیه فشار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک نهم مفاهیم اولیه فشار ویدئو 16 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان