تست و نکته فیزیک نهم، جلسه نهم، «فشار در مایعات، جامدات و گازها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه نهم فشار در مایعات، جامدات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 33 خصوصی فشار در مایعات، جامدات و…
20
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه هشتم، «فشار در مایعات و گازها»

5.00 1 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم فشار در مایعات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی فشار در مایعات و گازها (قسمت…
32
21,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه پنجم، «فشار گازها و نیروی وارد بر کف ظرف»

بدون امتیاز 0 رای
33,000 تومان
جلسه پنجم فشار گازها (قسمت اول) ویدئو 03 : 38 خصوصی فشار گازها (قسمت دوم) ویدئو 07 : 41 خصوصی…
23
33,000 تومان