تست و نکته فیزیک نهم، جلسه نهم، «فشار در مایعات، جامدات و گازها»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه نهم فشار در مایعات، جامدات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 33 خصوصی فشار در مایعات، جامدات و…
22
16,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه هشتم، «فشار در مایعات و گازها»

5.00 1 رای
21,500 تومان
جلسه هشتم فشار در مایعات و گازها (قسمت اول) ویدئو 27 : 43 خصوصی فشار در مایعات و گازها (قسمت…
35
21,500 تومان

تست و نکته فیزیک نهم، جلسه هفتم، «فشار مایعات و جامدات»

بدون امتیاز 0 رای
19,500 تومان
جلسه هفتم فشار مایعات و جامدات (قسمت اول) ویدئو 20 : 41 خصوصی فشار مایعات و جامدات (قسمت دوم) ویدئو…
55
19,500 تومان

تست و نکته فیزیک دهم، جلسه چهارم، «ویژگی های ماده و فشار»

بدون امتیاز 0 رای
34,000 تومان
جلسه چهارم ویژگی های ماده (قسمت اول) ویدئو 54 : 34 خصوصی ویژگی های ماده (قسمت دوم) ویدئو 45 :…
37
34,000 تومان