تست و نکته ریاضی نهم، جلسه چهاردهم، «مرور مباحث تکمیلی فصل ششم»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه چهاردهم مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت اول) ویدئو 07 : 36 خصوصی مرور مباحث تکمیلی فصل ششم (قسمت…
20
18,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه سیزدهم، «مرور بردار و مختصات 2»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سیزدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 24 : 51 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
26
19,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه دوازدهم، «مرور بردار و مختصات»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه دوازدهم مرور بردار و مختصات (قسمت اول) ویدئو 15 : 49 خصوصی مرور بردار و مختصات (قسمت دوم) ویدئو…
26
21,000 تومان