تست و نکته عربی نهم، جلسه سوم، «حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه سوم حل نمونه سوالات آزمون ترم دوم (قسمت اول) ویدئو 51 : 42 خصوصی حل نمونه سوالات آزمون ترم…
9
19,000 تومان

تست و نکته عربی نهم، جلسه دوم

بدون امتیاز 0 رای
14,500 تومان
جلسه دوم دوره ی سرفصل ها ویدئو 48 : 08 : 01 خصوصی
11
14,500 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه سوم، «مضارع مجزوم»

بدون امتیاز 0 رای
17,500 تومان
جلسه سوم مضارع مجزوم ویدئو 02 : 20 : 01 خصوصی
1
17,500 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه سوم، «جار و مجرور»

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان
جلسه سوم جار و مجرور (قسمت اول) ویدئو 24 : 47 خصوصی جار و مجرور (قسمت دوم) ویدئو 27 :…
6
20,000 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه دوم، «جمله ی فعلیه و اسمیه»

بدون امتیاز 0 رای
24,000 تومان
جلسه دوم جمله ی فعلیه و اسمیه (قسمت اول) ویدئو 49 : 01 : 01 خصوصی جمله ی فعلیه و…
6
24,000 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه دوم، «فعل منصوب»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه دوم فعل منصوب ویدئو 52 : 26 : 01 خصوصی
1
18,500 تومان

تست و نکته عربی یازدهم، جلسه اول، «جملات وصفیه»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه اول جملات وصفیه ویدئو 48 : 16 : 01 خصوصی
2
16,500 تومان

تست و نکته عربی دهم، جلسه اول، «مرور ترم اول»

بدون امتیاز 0 رای
26,000 تومان
جلسه اول مرور ترم اول ویدئو 11 : 00 : 02 خصوصی
17
26,000 تومان