ریاضی نهم، فصل هفتم، «عبارت های گویا»

5.00 4 رای
37,250 تومان

درس اول (معرفی و ساده کردن عبارت های گویا) مفاهیم تعریف شده ی عبارات گویا ویدئو 09 : 15 پیش…

37,250 تومان