50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «الگویابی تصویری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی الگویابی تصویری (2) ویدئو 03: 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الگوهای تصویری (تکمیل وطبقه بندی اشکال)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی الگوهای تصویری (تکمیل و طبقه بندی اشکال) ویدئو 40: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هوش و استعداد تحلیلی؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «تصاویر پنهان ، الگویابی تصویری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی تصاویر پنهان ، الگویابی تصویری ویدئو 29: 50 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان