ریاضی نهم، فصل هفتم، «عبارت های گویا»

5.00 2 رای
38,000 تومان
درس اول مقادیر تعریف شده در عبارت های گویا ویدئو 09 : 15 پیش نمایش ساده کردن عبارت های گویا…
67
38,000 تومان