فصل پنجم حسابان 1
20%
تخفیف

حسابان 1، فصل پنجم، «حد و پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
44,600 تومان

درس اول (مفهوم حد و فرآیند های حدی) همسایگی رایگان 13:02 پیش نمایش تعریف حد ویدئو 17:03 خصوصی این بخش…

44,600 تومان
فصل اول حسابان 2
20%
تخفیف

حسابان 2، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
41,400 تومان

درس اول (تبدیل نمودار توابع) انتقال های عمودی و افقی ویدئو 05 : 22 پیش نمایش انبساط و انقباض عمودی…

41,400 تومان
فصل 3 ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2، فصل سوم ، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
31,600 تومان

درس اول (آشنایی با توابع) مروری بر توابع رایگان 07 : 13 پیش نمایش توابع گویا و برابری دو تابع…

31,600 تومان
فصل ششم ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2، فصل ششم ، «حد و پیوستگی»

بدون امتیاز 0 رای
26,200 تومان

درس اول (فرآیندهای حدی) تعریف حد رایگان 20:41 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 127 تمرین 20:27 خصوصی این بخش خصوصی…

26,200 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل اول، «تابع»

بدون امتیاز 0 رای
57,400 تومان

درس اول (توابع چند جمله ای صعودی و نزولی) تابع درجه ی سوم ویدئو 36 : 11 پیش نمایش توابع…

57,400 تومان