20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل چهارم ، «تغییر در اطلاعات وراثتی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان

گفتار اول (تغییر در ماده ی وراثتی جانداران) جهش و انواع آن (جهش کوچک) رایگان 13 : 25 پیش نمایش…

22,000 تومان
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل سوم ، «انتقال اطلاعات در نسل ها»

بدون امتیاز 0 رای
12,000 تومان

گفتار 1 (مفاهیم پایه) گروه خونی رایگان 22 : 16 پیش نمایش گروه خونی و بارزیت ناقص ویدئو 26 :…

12,000 تومان