تست و نکته شیمی دهم، جلسه بیستم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
11,000 تومان
جلسه بیستم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه ویدئو 27 : 52 خصوصی
8
11,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 22 : 40 خصوصی
0
9,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه نوزدهم، «مرور فصل 3»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه نوزدهم مرور فصل 3 ویدئو 45 : 41 خصوصی
8
9,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 43 : 41 خصوصی
3
9,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هجدهم، «مرور فصل 2»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هجدهم مرور فصل 2 ویدئو 24 : 34 خصوصی
10
8,000 تومان

تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
9,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 07 : 42 خصوصی
2
9,000 تومان

تست و نکته شیمی دهم، جلسه هفدهم، «مرور فصل 1»

بدون امتیاز 0 رای
8,000 تومان
جلسه هفدهم مرور فصل 1 ویدئو 29 : 36 خصوصی
9
8,000 تومان

تست و نکته شیمی نهم، جلسه چهاردهم، «انحلال پذیری»

بدون امتیاز 0 رای
18,000 تومان
جلسه چهاردهم انحلال پذیری (قسمت اول) ویدئو 12 : 43 خصوصی انحلال پذیری (قسمت دوم) ویدئو 53 : 40 خصوصی
6
18,000 تومان