50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «چرخه مواد، آلکان، آلکن»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم چرخه مواد، آلکان، آلکن ویدئو 06 : 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 59 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه 12 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لویس یگانه و دوگانه»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم نامگذاری ترکیبات ویدئو 24 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 9 جلسه 13
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «ساختار لوویس (2)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی نهم ساختار لوویس ویدئو 07 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «آلکین؛ برج تقطیر»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم آلکین؛ برج تقطیر ویدئو 13 : 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 41 : 44 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «پلیمر ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم پلیمر ها ویدئو 49 : 52 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

5,000 تومان
جلسه 11 شیمی 9
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «نامگذاری ترکیبات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم نامگذاری ترکیبات ویدئو 24 : 07 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان