شیمی نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «انواع مواد و زیر اتمی ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی نهم انواع مواد، زیر اتمی ها ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
جلسه دوم شیمی نهم
50%
تخفیف

شیمی نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «آرایش الکترونی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی نهم آرایش الکترونی ویدئو 27 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان