20%
تخفیف

شیمی 3، فصل سوم، «شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی، ماندگاری»

درس اول (انواع مواد) درصد جرمی ویدئو 18:38 پیش نمایش انواع جامدها ویدئو 16:14 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

42,000 تومان

همایش آنلاین شیمی دوازدهم

همایش آنلاین شیمی دوازدهم 12 ساعت آموزشی (جلسه اول: سطح کتاب  ؛   جلسه دوم: تست و نکته) بررسی خط به…

400,000 تومان