شیمی دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نماد شیمیایی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

شیمی دهم نماد شیمیایی ویدئو 54 : 05 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل دوم و سوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم جمع بندی فصل دوم و سوم ویدئو 41 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم جمع بندی فصل اول ویدئو 11 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «انحلال پذیری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم انحلال پذیری (2) ویدئو 28 : 53 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ « شیمی سبز»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم شیمی سبز ویدئو 56: 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه پنجم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «نور»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم نور ویدئو 29 : 14 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
شیمی 1 جلسه 14
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ « ساختار لوویس (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم ساختار لوویس (2) ویدئو 29: 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه چهارم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «استوکیومتری»

5.00 3 رای
5,000 تومان

شیمی دهم استوکیومتری ویدئو 57 : 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان
جلسه دهم شیمی1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «هوا کره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم هواکره و اتمسفر و تقطیر جزء به جزء هوا ویدئو 21 : 10 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان