30%
تخفیف

فیزیک 3 (رشته ی تجربی)، فصل اول، «حرکت بر خط راست»

بدون امتیاز 0 رای
116,500 تومان 81,500 تومان
درس اول: شناخت حرکت مسافت و جابجایی ویدئو 26 : 21 خصوصی تندی متوسط و سرعت متوسط ویدئو 02 :…
0
116,500 تومان 81,500 تومان
30%
تخفیف

فیزیک 3 (رشته ی ریاضی فیزیک)، فصل اول، «حرکت بر خط راست»

بدون امتیاز 0 رای
130,000 تومان 91,000 تومان
درس اول: شناخت حرکت مسافت و جابجایی ویدئو 26 : 21 خصوصی تندی متوسط و سرعت متوسط ویدئو 02 :…
0
130,000 تومان 91,000 تومان