تست و نکته ریاضی دهم، جلسه سیزدهم، «تعیین علامت و معادلات قدرمطلقی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه سیزدهم تعیین علامت و معادلات قدرمطلقی (قسمت اول) ویدئو 40 : 06 : 01 خصوصی تعیین علامت و معادلات…
12
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه دوازدهم، «تعیین علامت»

بدون امتیاز 0 رای
22,500 تومان
جلسه دوازدهم تعیین علامت (قسمت اول) ویدئو 22 : 00 : 01 خصوصی تعیین علامت (قسمت دوم) ویدئو 25 :…
11
22,500 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه یازدهم، «معادله درجه دو و سهمی»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه یازدهم معادله درجه دو و سهمی (قسمت اول) ویدئو 42 : 59 خصوصی معادله درجه دو و سهمی (قسمت…
15
22,000 تومان