ریاضی نهم، فصل هشتم، «حجم و مساحت»

5.00 1 رای
29,500 تومان

درس اول (حجم و مساحت کره) سطح و حجم کره ویدئو 22 : 23 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 134…

29,500 تومان