شیمی 2 جلسه 15
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم سرعت ویدئو 49 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 2 جلسه 16
50%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت و عوامل موثر برسرعت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم سرعت و عوامل موثر بر سرعت ویدئو 06 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

5,000 تومان