تست و نکته شیمی یازدهم، جلسه سیزدهم، «سرعت واکنش»

بدون امتیاز 0 رای
18,500 تومان
جلسه سیزدهم سرعت واکنش ویدئو 53 : 25 : 01 خصوصی
10
18,500 تومان