شیمی 1 جلسه 14
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ « ساختار لوویس (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم ساختار لوویس (2) ویدئو 29: 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
شیمی 1 جلسه 13
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «نام گذاری و ساختار لوویس (الکترون-نقطه)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

شیمی دهم نام گذاری و ساختار لوویس (الکترون-نقطه) ویدئو 13: 05 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان