تست و نکته شیمی دهم، جلسه دهم، «ساختار لوئیس و نامگذاری مواد»

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان
جلسه دهم ساختار لوئیس و نامگذاری مواد ویدئو 05 : 27 : 01 خصوصی
15
19,000 تومان