زیست دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «مفهوم اولیه ی علم زیست سناسی»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

زیست دهم مفاهیم اولیه علم زیست شناسی ویدئو 43 : 09 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل 7»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جمع بندی فصل 7 ویدئو 35 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 12 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جانداران مؤثر در تغذیه گیاه، انتقال مواد در گیاهان»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جانداران مؤثر در تغذیه گیاه؛ انتقال مواد در گیاهان ویدئو 50 : 20 : 01 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «تغذیه ی گیاهی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم تغذیه ی گیاهی ویدئو 27 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «فرآیند تشکیل ادرار»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم فرآیند تشکیل ادرار ویدئو 16 : 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه پنجم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «تنوع گوارش در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم تنوع گوارش در جانداران ویدئو 02 : 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
زیست 1 جلسه 14
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «هم ایستایی و کلیه ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم هم ایستایی و کلیه ها ویدئو 08 : 39 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «جذب مواد گوارش یافته»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جذب مواد گوارش یافته ویدئو 49 : 18 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان