جلسه دوم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «تدریس مفاهیم اولیه در دایره»

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (سطح کتاب) ویدئو 51 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

9,700 تومان
جلسه سوم هندسه 2
20%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «نکته و تست مفاهیم اولیه در دایره»

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (نکته و تست) ویدئو 47 : 57 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,100 تومان