جلسه دوم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «تدریس مفاهیم اولیه در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (سطح کتاب) ویدئو 51 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ « مفاهیم اولیه در دایره (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (نکته و تست) ویدئو 47 : 57 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان