فصل 3 ریاضی دهم
20%
تخفیف

ریاضی 1، فصل سوم، «توان های گویا و عبارت های جبری»

درس اول (ریشه و توان) توان و ریشه های دوم و سوم رایگان 55 : 21 پیش نمایش ریشه های…

29,400 تومان
جلسه هشتم ریاضی1
50%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «ریشه nام»

ریاضی دهم ریشه nام ویدئو 05 :25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان