تست و نکته ریاضی دهم، جلسه نهم، «اتحادها و تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
22,000 تومان
جلسه نهم اتحادها و تجزیه (قسمت اول) ویدئو 42 : 47 خصوصی اتحادها و تجزیه (قسمت دوم) ویدئو 07 :…
14
22,000 تومان

تست و نکته ریاضی دهم، جلسه هشتم، «ریشه ی n ام و توان های گویا»

بدون امتیاز 0 رای
16,500 تومان
جلسه هفتم ریشه ی n ام و توان های گویا ویدئو 08 : 16 : 01 خصوصی
16
16,500 تومان