فصل 4 ریاضی نهم
28%
تخفیف

ریاضی نهم، فصل چهارم، «توان و ریشه»

درس اول (توان صحیح) توان های صحیح ویدئو 34 : 25 پیش نمایش حل تمرین‌های صفحه 63 تمرین 06 :20…

24,700 تومان