جلسه اول ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «مجموعه های متناهی و نامتناهی»

بدون امتیاز 0 رای
10,700 تومان

ریاضی دهم مجموعه های متناهی و نامتناهی؛ متمم یک مجموعه ویدئو 51 : 07 : 01 پیش نمایش

10,700 تومان
جلسه پنجم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «نسبت های مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

ریاضی دهم نسبت های مثلثاتی ویدئو 22 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

13,280 تومان
جلسه چهارم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «دنباله های هندسی»

بدون امتیاز 0 رای
13,600 تومان

ریاضی دهم دنباله های هندسی ویدئو 02 : 25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

13,600 تومان
جلسه دهم ریاضی1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «تجزیه»

بدون امتیاز 0 رای
12,160 تومان

ریاضی دهم تجزیه ویدئو 23 :16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

12,160 تومان
21%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «الگو و دنباله»

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان

ریاضی دهم الگو و دنباله ویدئو 05 : 03 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

10,000 تومان
جلسه سوم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «دنباله های حسابی»

بدون امتیاز 0 رای
11,200 تومان

ریاضی دهم دنباله های حسابی ویدئو 02 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,200 تومان
جلسه ششم ریاضی 1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «دایره مثلثاتی»

بدون امتیاز 0 رای
13,440 تومان

ریاضی دهم دایره مثلثاتی ویدئو 55 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

13,440 تومان
جلسه نهم ریاضی1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «توان های گویا»

بدون امتیاز 0 رای
13,280 تومان

ریاضی دهم توان های گویا ویدئو 04 :23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

13,280 تومان
جلسه هشتم ریاضی1
20%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «ریشه nام»

بدون امتیاز 0 رای
13,600 تومان

ریاضی دهم ریشه nام ویدئو 05 :25 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

13,600 تومان