جلسه 8 ریاضی 9
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (1)»

بدون امتیاز 0 رای
9,100 تومان

ریاضی نهم جمع بندی نیمسال اول (1) ویدئو 46 : 57 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

9,100 تومان
جلسه 7 ریاضی 9
20%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «روابط بین توان ها (2)»

بدون امتیاز 0 رای
8,800 تومان

ریاضی نهم روابط بین توان ها (قسمت دوم) ویدئو 07 : 55 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

8,800 تومان
جلسه چهارم هندسه نهم
20%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (4) »

بدون امتیاز 0 رای
11,360 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت چهارم) ویدئو 32 : 11: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

11,360 تومان
جلسه سوم هندسه نهم
20%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «هندسه پایه (3) »

بدون امتیاز 0 رای
10,240 تومان

ریاضی نهم هندسه پایه (قسمت سوم) ویدئو 20 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

10,240 تومان