تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و سوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و سوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 3 (قسمت اول) ویدئو 52 : 41 خصوصی حل نمونه…
10
15,500 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و دوم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2»

بدون امتیاز 0 رای
21,000 تومان
جلسه بیست و دوم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه 2 (قسمت اول) ویدئو 44 : 41 خصوصی حل نمونه…
9
21,000 تومان

تست و نکته ریاضی نهم، جلسه بیست و یکم، «حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه»

بدون امتیاز 0 رای
15,500 تومان
جلسه بیست و یکم حل نمونه سوالات آزمون خرداد ماه (قسمت اول) ویدئو 48 : 44 خصوصی حل نمونه سوالات…
13
15,500 تومان