هندسه یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه یازدهم دایره ها ویدئو 07 : 50 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «قضیه هرون (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه هرون (تست و نکته) ویدئو 36 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «قضیه هرون (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه هرون (سطح کتاب) ویدئو 26 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «قضیه نیمسازهای داخلی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم قضیه نیمسازهای داخلی (تست و نکته) ویدئو 29 : 53 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 15
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (تست و نکته) ویدئو 04 : 10 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه پنجم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «روابط طولی در دایره (تست ونکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (تست و نکته) ویدئو 30: 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
هندسه 2 جلسه 14
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم کاربرد تبدیل ها (سطح کتاب) ویدئو 26 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه چهارم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «سطح کتاب روابط طولی در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (سطح کتاب) ویدئو 06: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه دهم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «تبدیلات هندسی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم تبدیلات هندسی (تست و نکته) ویدئو 02: 12 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان