فصل 2 زیست 3
20%
تخفیف

زیست شناسی 3، فصل دوم ، «جریان اطلاعات در یاخته»

بدون امتیاز 0 رای
23,200 تومان

گفتار اول (رونویسی) مقدمات رونویسی رایگان 15:01 پیش نمایش مراحل رونویسی ویدئو 24:36 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

23,200 تومان