فصل اول حسابان 1
20%
تخفیف

حسابان 1، فصل اول، «جبر و معادله»

درس اول (مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی) مجموع جملات دنباله ی حسابی رایگان 14 : 13 پیش نمایش…

127,800 تومان
فصل اول دهم
20%
تخفیف

ریاضی 1، فصل اول، «مجموعه، الگو و دنباله»

درس اول (مجموعه‌های متناهی و نامتناهی) مجموعه‌های اعداد رایگان 57 : 17 پیش نمایش بازه‌ها ویدئو 21 : 29 خصوصی…

70,000 تومان
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی تست و نکته»

شیمی 2 یازدهم جمع بندی تست و نکته ویدئو 03 : 45 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

7,200 تومان
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیست و یکم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل سوم»

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل سوم ویدئو 29 : 40 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

6,400 تومان
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل دوم»

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل دوم ویدئو 14 : 44 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

7,000 تومان
شیمی 2 جلسه 15
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت»

شیمی 2 یازدهم سرعت ویدئو 49 : 04 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

10,240 تومان
شیمی 2 جلسه 14
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه چهاردهم کلاس آنلاین؛ «قانون هس»

شیمی 2 یازدهم قانون هس ویدئو 10 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,280 تومان
شیمی 2 جلسه 16
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «سرعت و عوامل موثر برسرعت»

شیمی 2 یازدهم سرعت و عوامل موثر بر سرعت ویدئو 06 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می…

9,920 تومان
20%
تخفیف

شیمی 2 یازدهم؛ جلسه نوزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل اول»

شیمی 2 یازدهم جمع بندی فصل اول ویدئو 53 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

8,300 تومان