فصل 2 حسابان 2
20%
تخفیف

حسابان2، فصل دوم ، «مثلثات»

بدون امتیاز 0 رای
40,200 تومان

درس اول (تناوب و تانژانت) بدست آوردن ضابطه ی sin وcos ازروی نمودار رایگان 23:10 پیش نمایش رسم تابع تانژانت…

40,200 تومان