3%
تخفیف

ریاضی 3، فصل ششم، «هندسه»

بدون امتیاز 0 رای
80,000 تومان

سلام عزیزای دلم؛ درسته که عنوان فصل ششم هندسس ولی بهتون این خبر خوشو میدم که هندسه ی امسالمون خیلی…

80,000 تومان

هندسه یازدهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «دایره ها»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

هندسه یازدهم دایره ها ویدئو 07 : 50 پیش نمایش

رایگان!
جلسه پنجم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه پنجم کلاس آنلاین؛ «روابط طولی در دایره (تست ونکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (تست و نکته) ویدئو 30: 20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه چهارم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه چهارم کلاس آنلاین؛ «سطح کتاب روابط طولی در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم روابط طولی در دایره (سطح کتاب) ویدئو 06: 16 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه دوم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «تدریس مفاهیم اولیه در دایره»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (سطح کتاب) ویدئو 51 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه سوم هندسه 2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ « مفاهیم اولیه در دایره (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم مفاهیم اولیه در دایره (نکته و تست) ویدئو 47 : 57 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه ششم هندسه 1
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه ششم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (سطح کتاب)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی ویدئو 20: 21 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه هشتم هندسه2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی (قسمت سوم) ویدئو 30: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
جلسه هفتم فیزیک2
50%
تخفیف

هندسه یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «چندضلعی های محاطی و محیطی (تست و نکته)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

هندسه یازدهم چندضلعی های محاطی و محیطی (قسمت دوم) ویدئو 05: 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان