ریاضی نهم، فصل ششم، «بردار و مختصات»

5.00 3 رای
34,500 تومان
درس اول تعریف معادله ی خط و رسم آن ویدئو 59 : 16 پیش نمایش محل برخورد خط با محورهای…
93
34,500 تومان