50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه پانزدهم کلاس آنلاین؛ «خط و معادله ی خطی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم خط و معادله ی خطی (1) ویدئو 22 : 56: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه شانزدهم کلاس آنلاین؛ «خط و معادله ی خطی (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم خط و معادله ی خطی (2) ویدئو 37 : 48: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «دستگاه معادلات»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم دستگاه معادلات ویدئو 3۶ : 0۶: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان