جلسه دهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «مکانیسم انقباض ، تامین انرژی انقباض ،حرکت در جانوران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم مکانیسم انقباض،تامین انرژی انقباض، حرکت در جانوران (قسمت اول) ویدئو 39: 58 : 00 خصوصی این بخش…

5,000 تومان
جلسه دوازدهم زیست 2
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی (گویچه های سفید و بیگانه خوارها) ویدئو 50: 13 :…

5,000 تومان