جلسه دهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «مکانیسم انقباض ، تامین انرژی انقباض ،حرکت در جانوران»

زیست 2 یازدهم مکانیسم انقباض،تامین انرژی انقباض، حرکت در جانوران (قسمت اول) ویدئو 39: 58 : 00 خصوصی این بخش…

20,640 تومان
جلسه دوازدهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی»

زیست 2 یازدهم خط اول دفاعی ، خط دوم دفاعی (گویچه های سفید و بیگانه خوارها) ویدئو 50: 13 :…

11,680 تومان
جلسه دهم زیست 2
20%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «مکانیسم انقباض ، تامین انرژی انقباض ،حرکت در جانوران» (کپی)

زیست 2 یازدهم مکانیسم انقباض،تامین انرژی انقباض، حرکت در جانوران (قسمت اول) ویدئو 39: 58 : 00 خصوصی این بخش…

20,640 تومان