50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «حجم های هندسی (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم حجم های هندسی (2) ویدئو 04 : 51 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه دوازدهم کلاس آنلاین؛ «دوران (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم دوران (2) ویدئو 30 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «حجم های هندسی (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم حجم های هندسی (1) ویدئو 03 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

هندسه نهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «دوران (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم دوران (1) ویدئو 19 : 49 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان