ریاضی دهم، فصل هفتم، «آمار و احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
30,000 تومان
درس اول مقدمه ای بر احتمالات ویدئو 52 : 18 پیش نمایش قوانین احتمال و احتمال متمم ویدئو 15 :…
42
30,000 تومان

ریاضی دهم، فصل ششم، «شمارش، بدون شمردن»

5.00 1 رای
34,500 تومان
درس اول اصل جمع و ضرب ویدئو 11 : 07 پیش نمایش کاربردهای اصل جمع و ضرب ویدئو 18 :…
60
34,500 تومان

ریاضی دهم – فصل پنجم

5.00 2 رای
45,000 تومان
درس اول تعریف تابع، نمایش پیکانی و زوج مرتبی ویدئو 43 : 23 پیش نمایش حل تمرین های درس اول…
76
45,000 تومان

ریاضی دهم – فصل چهارم

5.00 1 رای
52,000 تومان
درس اول حل معادله ی درجه ی 2 به کمک تجزیه ویدئو 23 : 17 پیش نمایش روش ریشه گیری…
71
52,000 تومان

ریاضی دهم – فصل سوم

5.00 2 رای
38,000 تومان
درس اول مروری بر توان و ریشه های دوم و سوم ویدئو 56 : 21 پیش نمایش ریشه های چهارم…
76
38,000 تومان

ریاضی دهم – فصل دوم

5.00 9 رای
45,000 تومان
مجموعه فیلم های آموزشی فصل دوم ریاضی دهم، «مثلثات»: این فصلو با 11 تا فیلم خدمتتون ارائه میدم که مجموعا…
143
45,000 تومان