جلسه 10 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم جمع بندی نیمسال اول (قسمت دوم) ویدئو 07: 50: 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه 9 ادبیات 9
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه نهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم جمع بندی نیمسال اول (قسمت اول) ویدئو 08: 02: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه سیزدهم حسابان 1
50%
تخفیف

حسابان 1 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

حسابان 1 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 41 : 37 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (1)»

5.00 1 رای
5,000 تومان

ریاضی دهم جمع بندی نیمسال دوم (1) ویدئو 55 : 48 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی دهم جمع بندی نیمسال دوم (2) ویدئو 33 : 00 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه دوم زبان نهم
20%
تخفیف

زبان نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

5.00 1 رای
9,280 تومان

زبان نهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 05: 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

9,280 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال دوم»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی نیمسال دوم ویدئو 09 : 02 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی فصل های 8 و 9»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم جمع بندی فصل های 8 و 9 ویدئو 10 : 41 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

زیست 2 یازدهم؛ جلسه بیستم کلاس آنلاین؛ «تولید مثل در جانداران»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست 2 یازدهم تولید مثل در جانداران ویدئو 58 : 01 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان