جلسه سیزهم ریاضی 2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 41 : 33 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
جلسه یازدهم ریاضی 1
50%
تخفیف

ریاضی دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 27 :20 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه یازدهم زیست 1
50%
تخفیف

زیست دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

زیست دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 11: 11 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

5,000 تومان
جلسه یازدهم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

شیمی دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 59 : 17 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

5,000 تومان
جلسه یازدهم فیزیک 1
50%
تخفیف

فیزیک دهم؛ جلسه یازدهم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی نیمسال اول »

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک دهم جمع بندی نیمسال اول ویدئو 09: 13: 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
جلسه یازدهم هندسه 1
50%
تخفیف
5,000 تومان