فصل 3 ریاضی 2
3%
تخفیف

ریاضی 2، فصل سوم ، «تابع»

خوب دیگه نوبتی هم باشه نوبت بحث «تابع» امسالمون هست! این فصل کلی حرف برای گفتن داره و یک مدل…

100,000 تومان