50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «القاگر، جریان متناوب و مبدل های الکتریکی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم القاگر، جریان متناوب و مبدل های الکتریکی ویدئو 45 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان