جلسه سوم شیمی 1
50%
تخفیف

شیمی دهم؛ جلسه سوم کلاس آنلاین؛ «مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین»

شیمی دهم مقدمه ای بر استیوکیومتری، جرم اتمی میانگین ویدئو 54 : 56 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان