ادبیات نهم؛ جلسه اول کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (1)»

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

ادبیات نهم نقش های دستوری ویدئو 06 : 14 : 01 پیش نمایش

رایگان!
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (1)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (1) ویدئو 30 : 06 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (2)»

4.00 1 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم نمونه سوالات آزمون نمونه دولتی و تیزهوشان (2) ویدئو 28 : 58 : 00 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه دوم ادبیات نهم
50%
تخفیف

ادبیات نهم؛ جلسه دوم کلاس آنلاین؛ «نقش های دستوری (2)»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ادبیات نهم نقش های دستوری (قسمت دوم) ویدئو 14 : 23 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و پنجم کلاس آنلاین؛ «مجموعه ها»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم مجموعه ها ویدئو 02 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و چهارم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی عبارات جبری گویا»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی عبارات جبری گویا ویدئو 03 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و دوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی عبارت های جبری»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی عبارت های جبری ویدئو 01 : 52 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و سوم کلاس آنلاین؛ «جمع بندی خط و معادلات خطی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم جمع بندی خط و معادلات خطی ویدئو 09 : 46 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی نهم؛ جلسه بیست و ششم کلاس آنلاین؛ «احتمال»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی نهم احتمال ویدئو 41 : 47 : 00 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

5,000 تومان