جلسه سیزدهم فیزیک 2
50%
تخفیف

فیزیک 2 یازدهم؛ جلسه سیزدهم کلاس آنلاین؛ «مدارهای الکتریکی ، مقاومت و عوامل موثر در مقاومت»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم نیروی محرکه مولد،انرژی وتوان الکتریکی ویدئو 14 : 24 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان