50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هجدهم کلاس آنلاین؛ «حدتوابع چندضابطه ای، براکتی»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم حدتوابع چند ضابطه ای، براکتی ویدئو 37 : 17 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هفدهم کلاس آنلاین؛ «مفهوم حد از روی توابع»

بدون امتیاز 0 رای
5,000 تومان

ریاضی 2 یازدهم مفهوم حد از روی توابع ویدئو 28 : 22 : 01 خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

5,000 تومان
فصل 3 ریاضی 2
3%
تخفیف

ریاضی 2، فصل سوم ، «تابع»

5.00 3 رای
100,000 تومان

خوب دیگه نوبتی هم باشه نوبت بحث «تابع» امسالمون هست! این فصل کلی حرف برای گفتن داره و یک مدل…

100,000 تومان