حسابان 1 یازدهم؛ جلسه هشتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

حسابان 1 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 54 : 50 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
جلسه هفتم حسابان 1
50%
تخفیف

حسابان 1 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

حسابان 1 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 54 : 50 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
فصل 2 حسابان 1
20%
تخفیف

حسابان 1، فصل دوم، «تابع»

درس اول (آشنایی بیشتر با تابع) مقدمه ای بر تابع رایگان 26:51 پیش نمایش توابع برابر ویدئو 14:21 خصوصی این…

58,200 تومان
جلسه هفتم ریاضی2
50%
تخفیف

ریاضی 2 یازدهم؛ جلسه هفتم کلاس آنلاین؛ «توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی»

ریاضی 2 یازدهم توابع گویا و رادیکالی و توابع مساوی ویدئو 29 : 13 : 01 خصوصی این بخش خصوصی…

5,000 تومان
فصل 3 ریاضی 2
20%
تخفیف

ریاضی 2، فصل سوم ، «تابع»

درس اول (آشنایی با توابع) مروری بر توابع رایگان 07 : 13 پیش نمایش توابع گویا و برابری دو تابع…

31,600 تومان