فصل اول حسابان 2
20%
تخفیف

حسابان 2، فصل اول، «تابع»

درس اول (تبدیل نمودار توابع) انتقال های عمودی و افقی ویدئو 05 : 22 پیش نمایش انبساط و انقباض عمودی…

41,400 تومان
20%
تخفیف

ریاضی 3، فصل اول، «تابع»

درس اول (توابع چند جمله ای صعودی و نزولی) تابع درجه ی سوم ویدئو 36 : 11 پیش نمایش توابع…

57,400 تومان